Automatisk systemkravskontroll
Denna kontroll visar om systemkraven för testet är uppfyllda. Vid krav som inte är uppfyllda visas länkar som går till mer detaljerad hjälp.